Konsalting

Bezbednosni konsalting

Bezbednosni konsalting će Vam pomoći da nađete najbolje rešenje obezbeđenja koje odgovara Vašim potrebama, počevši od analiza mogućih pretnji. Početak i ključ uspeha svakog bezbednosnog konsaltinga leži u profesionalnoj analizi rizika i slabosti i pravilnom planiranju.

Kako bi se pristupilo adekvatnoj zaštiti i obezbeđenju određenog lica ili objekta, potrebno je prethodno napraviti bezbedonosnu procenu ugroženosti istog. Procena rizika obuhvata: snimanje lokacije; procena postojećeg stanja; izveštaj i procenu neophodne investicije. Naši stručnjaci sa ekspertizom u vašoj industriji će definisati rizike za vašu organizaciju i zatim analizirati ljudske, fizičke, tehničke, logičke i proceduralne faktore‚ koji čine kompletnu sliku vašeg bezbednosnog sistema kao i efikasnost sistema u sprečavanju, otkrivanju i oporavku od bezbednosnih rizika.

Fokus analiza su bezbednost ljudi, fizičke imovine, proizvoda, procesa i informacija.

Na osnovu procene, stručni tim kroz bezbedonosni konsalting donosi idejno rešenje i određuje potrebne ljudske i tehničke resurse koji će za klijenta moći adekvatno, efikasno i na najbolji mogući način obaviti posao zbog kojeg su angažovani na poverenom objektu.

Procena rizika je analiza i ocena u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

U izradi bezbedonosnih procena, elaborata i pravilnika o radu, u obzir se uzima lokacija objekta, delatnost i veličina preduzeća, zahtevi korisnika usluga i na osnovu dobijenih saznanja o mogućim mestima i načinima ugroženosti objekta, predlažemo odgovarajuće mere.

Na osnovu analiza kreiramo Predlog poboljšanja koji je podeljen po funkcionalnim grupama (Fizička bezbednost / Tehnička bezbednost / Procedure / Ljudi / Informacije / komunikacija) i kategorisan u tri grupe u odnosu na važnost: (Neophodno / Potrebno/ Korisno).

Naše usluge uključuju i nadgledanje, provere, drilovanja i kontrolu kvaliteta Vašeg već postojećeg obezbeđenja. Možemo i reorganizovati Vaše postojeće obezbeđenje da bi postalo efikasnije ili da bi se smanjili troškovi, a kvalitet zadržao, odnosno povećao. Verujemo da su svi zaposleni (u obezbeđenju i van toga) važni u sistemu obezbeđenja i naše konsalting usluge uključuju poboljšanje komunikacije između svih zaposlenih, olakšavanje radne sredine, itd.

Usluge koje podrazumeva bezbednosni konsalting su:

  • Izrada procena ugroženosti (vrste rizika, rizične tačke i procesi, verovatnoća štetnog događaja, posledice po normalno poslovanje, sa predlogom optimalne zaštite).
  • Snimanje stanja bezbednosti, nadzor i kontrola mera obezbeđenja.
  • Izrada predloga mera za obezbeđenje objekata i lica.
  • Izrada planova obezbeđenja.
  • Izrada planova za vanredne situacije.
  • Izrada radnih procedura za sektor bezbednosti.
  • Optimizacija postojeće službe obezbeđenja.

KONTAKT

Ukoliko imate nedoumice ili pitanja možete zakazati besplatne konsultacije popunjavanjem forme, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem mogućem roku.